კონტაქტი

სამართლის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი
თბილისი, 0141, დ. გურამიშვილის გამზ. № 76
ტელეფონი:
ფაქსი:
ელ-ფოსტა:
(+995 32) 2 000 171 (116);
(+995 032) 214 35 83
info@institut.esu.edu.ge

მოგვწერეთ